Friday, June 27, 2008

Terug naar Oosterweel

(Klik op de figuren voor iets meer detail)

Hierboven mijn benadering (rood) van het traject van de Oosterweelverbinding voorgesteld door de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).

De zwarte gebieden (Luchtbal, Merksem en Deurne) zullen - volgens Groen! en stRaten-Generaal - getroffen worden door fijn stof en lawaai-overlast. Ik kon het zwarte gebied misschien nog doorgetrokken hebben tot aan de luchthaven.

Afgaande op de richting van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Antwerpen kunnen we een gemiddelde windrichting aannemen (vliegtuigen doen hun vertrekken en landingen tegen de wind in). Indien we ervan uitgaan dat fijn stof, lawaai en dergelijke meer zich mooi laten meedrijven door deze wind (oh do they?), dan bekomen we de blauwe zone als geïmpacteerd.

Besluit: ergens is Groen! de binnenstad vergeten!
PS: jaja, windrichting is niet statisch, maar als ik daar rekening mee moet houden, dan moet ik MATLAB weer installeren en daar heb ik nu ff geen zin in. Be my guest though!
PPS: wat met de reeds aanwezige infrastructuur zoals de R1? Die veroorzaakt nu geen overlast? En de petroleum-industrie?

Update: Kaarten gemaakt door BAM alhier.

2 comments:

Anonymous said...

Inderdaad, met trajecten te verleggen of tunnels ipv bruggen wordt geen oplossing bekomen. De enige echte oplossing is minder motoren op fossiele brandstof. Op korte termijn dus meer trams en treinen op hernieuwbare electricteit. Zoals de verbindingen van het openbaar- en vrachtvervoer er nu bijliggen, zal er geen reductie van uitlaatgassen worden bekomen. Maar zelfs groen! lijkt niet tegen de petroleumlobby in te durven gaan...

Anonymous said...

Hernieuwbare elektriciteit is een lachertje. Volg eens een cursus EEE bij Professor R. Belmans aan de KULeuven (faculteit ingenieurswetenschappen), u zal dan wel vernemen waarom.