Thursday, March 20, 2008

Safari

Lang leve na 5+ jaar Windows XP Pro te hebben, mij eens door de update-craze te worstelen (met een door de pc-shop geïnstalleerde illegale versie van Windows :-]), ben ik dan eindelijk aan SP2 geraakt. Hierdoor kon via de iTunes update-craze de Apple made browser Safari uitgetest worden. Het resultaat ziet u hieronder.


Matig impressed door Safari? Ik ook. Ferme anti-aliased fonts en een resem shortcuts naar populaire websites als Google maps, YouTube en Wikipedia zijn nu niet bepaald spectaculair te noemen. En supersnel kan ik de browser ook niet direct noemen (but YMMV).

No comments: