Wednesday, July 9, 2008

Bevolkingsexplosie

Het aantal inwonende katten is ter huize van ondergetekende afgelopen nacht gestegen van 2 naar 7. Zulke stijgingen, minstens 250 percent, vereisen natuurlijk maatregelen om het bruto binnenshuis product niet al te drastisch te laten veranderen. Bij deze wordt u uitgenodigd tot donatie van een goede thuis voor deze beestjes. Foto's volgen nog.

No comments: