Wednesday, July 2, 2008

Zeven jaar geleden

Zeven jaar geleden liep ik LO-toets-gewijs vijf kilometer in ongeveer drieëntwintig minuten.

Vandaag loop ik for old times sake drie kilometer in ongeveer tweeëntwintig minuten.

Het verschil is meer dan twee kilometer. Het verschil is iets van een 35 kilogram. Het verschil is één of twee centimeter. Het verschil is 15 jaar turnen (zoals we dat in het lager noemden) en LO (in het middelbaar) als training toen, en vier keer 2 kilometer lopen in dertien of veertien minuten als training nu.

Desalnietteminniettegenstaande ben ik toch blij dat ik nu al drie kilometer aan één stuk kan lopen. En ik had het gevoel dat er wel meer bijkon. Volgende week dus een langere toer doen... :-)

No comments: